Privacy en Cookies

Dit Privacy- en Cookiebeleid regelt de wijze hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens op de websites https://www.weekendjeweg.nl/ en  https://www.bungalows.nl/ en de Apps van Weekendjeweg en Bungalows BRC Holland Holding BV en haar gelieerde  vennootschappen (hierna genoemd BRC), informatie verzamelt, gebruikt, bijhoudt en openbaart die is verzameld over gebruikers (hierna: Gebruikers, elk te noemen: een "Gebruiker") van de (tezamen: de “Sites”). Tevens is dit beleid ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door BRC buiten de sites en de Apps.

 

BRC is de Verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de Van Cleeffkade 15 in Aalsmeer, correspondentieadres Van Cleeffkade 15 1431 BA Aalsmeer.

BRC heeft een Funtionaris voor de Gegevensbescherming benoemd, te weten Karel Vos (Managing Director), en is bereikbaar onder privacy@bookit.nl.

 

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst (boeking) of bij de totstandkoming van een boeking. 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de reservering / uw boeking uit te voeren, (ook als hiervoor gegevens naar een land buiten de Europese Unie moeten worden doorgegeven), om de betaling te verwerken, het voorkomen van fraude, voor communicatie over de boeking, voor customer services, om problemen met aan u geleverde diensten te voorkomen en op te lossen en om nieuwsbrieven waarop de Gebruiker zich heeft geabonneerd te verzenden. Overigens kunnen reserveringen en boekingen alleen worden uitgevoerd indien u alle gevraagde informatie verstrekt.

Daarnaast heeft BRC een eigen gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken voor klantstatistieken en om haar services te verbeteren. BRC kan deze informatie gebruiken voor het technische en functionele beheer alsmede voor de verbetering van de Sites en de Apps en om de gebruikerservaring en – bediening te verbeteren.

Voor het verwerken van met cookies verzamelde persoonsgegevens vraagt BRC toestemming via Sites en Apps. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Onder dit gerechtvaardigd belang mag BRC aan geselecteerde Gebruikers specifieke promoties, enquêtes, spaarprogramma’s, promotionele kansspelen of andere aanbiedingen doen. Dit kan ook via social media. Wilt u deze informatie niet ontvangen, dan kunt u dat aan BRC laten weten, door een e-mail te sturen naar privacy@bookit.nl, onder vermelding in de onderwerp regel van “bezwaar”.

Daarnaast kan BRC, op basis van een wettelijk voorschrift gedwongen worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

 

Nieuwsbrieven

BRC kan aan Gebruikers die een reis hebben geboekt via een van de Sites nieuwsbrieven verzenden betreffende vergelijkbare producten, behalve als zij bezwaar hiertegen hebben gemaakt ten tijde van de aankoop. Indien een Gebruiker wil profiteren van onze dagelijkse acties, dan kan hij/zij zich ook te allen tijde abonneren op de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van BRC en/of haar gelieerde ondernemingen. Deze e-mails kunnen worden afgestemd op eerdere transacties die u heeft gedaan met BRC of gebruik van de website. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kunt u dit doen door in de nieuwsbrief op de tekst "Afmelden" te klikken . U kunt zich dan afmelden via een selectie-menu. U kunt zich ook afmelden door onze klantenservice een e-mail te sturen (info@weekendjeweg.nl). Wij zullen u dan handmatig afmelden. Als u vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

 

Delen van uw persoonsgegevens

BRC deelt uw persoonsgegevens met derden zoals luchtvaartmaatschappijen of accommodatiedienstverleners, indien dit is vereist om uw reservering/boeking uit te voeren. Het is mogelijk dat zij na het afnemen van de dienst eenmalig een enquête versturen. In dat geval ontvangt u van zowel BRC als van derden een enquête.  Voor het overige zal BRC  persoonsgegevens van Gebruikers niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen.  

Hoe lang bewaart BRC uw gegevens? 

BRC bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Wat zijn uw rechten? 

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Het kan hierbij gaan om naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en paspoort en ID-nummer. Verder verwerkt BRC bij het gebruik van sommige cookies uw IP-adres (zie paragraaf over cookies). Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die BRC verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij BRC laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij BRC.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer Gebruikers onze Sites gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de Sites bezoekt. Bij het bezoeken van de sites gaat de gebruiker akkoord met het plaatsen van de cookies.

De Sites gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies

Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met onze Sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de Sites technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw bestelinformatie te onthouden voor volgende bezoeken.

Analytische cookies

Onze Sites gebruiken analytische cookies die worden geplaatst door oa Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de Sites die het meest populair zijn onder Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze Sites en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze Sites te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruiken onze Sites analytische cookies om te meten hoe u onze Sites hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over u opslaan zoals hierboven uiteengezet, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden.

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal BRC Google Analytics alleen gebruiken met uw toestemming. Aangezien BRC geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten.

Advertentie-cookies via Facebook en sites van derden

Verder gebruiken onze Sites cookies om een gepersonaliseerde newsfeed en advertenties te tonen op basis van uw website-navigatiegedrag en aankoopgedrag in het verleden wanneer u Facebook bezoekt of andere sites van derden. Indien u niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog advertenties van BRC verschijnen op andere sites en in uw social media newsfeeds, maar deze zullen niet worden gepersonaliseerd door onze dienstverleners of door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van BRC geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites en we raden u aan om het van toepassing zijnde Privacy- en Cookiebeleid van zulke websites te raadplegen in het geval u aanvullende informatie nodig hebt.

Social media cookies

U mag onderdelen van onze Sites delen op social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van BRC geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/Twitter/LinkedIn).

 

Overzicht van cookies 

 

Facebook

Facebook pixel dat inzicht geeft in facebook statistieken

fr

3 maanden

 

Google

Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien

1P_JAR 

1 maand

CONSENT

20 jaar

DV

6 maanden

NID

6 maanden

 

Google Analytics

Google Analytics  is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt SCG  inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan SCG de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers

_ga 

2 jaar

_gat

Duur van de sessie

_gid

24 uur

_gat_smt0

24 uur

 

Kiyoh

Kiyoh verzamelt voor ons onafhankelijke klantbeoordelingen over Weekendjeweg.nl


__lc.visitor_id.<>

1000 dagen

_ga

2 jaar

_gat

Duur van de sessie

_gid

1 dag

lc_sso<>

1000 dagen

lc_window_state

Duur van de sessie

 

Shoppingminds

Cookies die ons in staat stellen om aanbevelingen en andere gepersonaliseerde communicatie te doen

TS017fa61b

Duur van de sessie

TS017fa61b_28

Duur van de sessie

TS0188bb12

Duur van de sessie

TS0188bb12_28

Duur van de sessie

sm_ip

Duur van de sessie

sm_session

Duur van de sessie

sm_sstart

Duur van de sessie

sm_timer_start

Duur van de sessie

sm_trafficSource

Duur van de sessie

cookie-info-acknowledged

Duur van de sessie

cookie-info-communicated

Duur van de sessie

 

Weekendjeweg.nl

Functionele cookie voor werking van de website

BRCS 

1 uur

BSID

Duur van de sessie

mktime

1 uur

viewedHotels

1 maand

 

Cookies verwijderen 

Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de websites van de Nederlandse Consumentenorganisatie en all about cookies ('alles over cookies') wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen

 

Social media 

BRC gaat graag in dialoog met, gebruikers van de websites en apps. BRC volgt en neemt deel aan discussies op internet en social media-kanalen zoals Facebook, Twitter en blogs. Via web en social media geeft BRC nuttige informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat BRC (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer de Klantenservice een vraag of klacht in behandeling neemt . Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. BRC  is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan. 

 

Apps 

BRC biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. BRC kan voor een goede werking van de app bij installatie toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens via apps valt ook onder dit privacy statement.

 

Wijzigingen 

BRC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien BRC een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven. 

 

Contact en klachtenprocedure

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop BRC persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande emailadres. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. U heeft ook de wettelijke mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Amstelveen, mei 2018