Privacy

We respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. We dragen er zorg voor dat de informatie die je aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Om een boeking bij ons te kunnen maken vragen we jou om ons de volgende gegevens te verstrekken:

 • Je naam;
 • Je adres;
 • Je e-mailgegevens;
 • Je geboortedatum;
 • Je (mobiele) telefoonnummer.

Jouw rechten
Je hebt altijd het recht om de door jou opgegeven persoonsgegevens in te zien of te laten corrigeren. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om deze gegevens weer te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met ons service centre via
020 456 40 06 of mail naar info@weekendjeweg.nl.
 
Waarvoor hebben we je persoonsgegevens nodig?
We hebben je persoonsgegevens nodig voor de verwerking en afhandeling van jouw boeking en het verbeteren en optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website. 

Wat doen we  met je gegevens?

 • Je gegevens worden gebruikt om je reservering en aanvullende wensen optimaal af te handelen. Dit betekent dat we jouw gegevens gebruiken ter bevestiging, wijziging of annulering van je boeking;
 • Het is mogelijk dat telefonische gesprekken met ons service centre worden opgenomen. Deze opnames zullen uitsluitend worden gebruik voor interne doeleinden, zoals het verbeteren en optimaliseren van ons service centre;
 • Na afloop van jouw bezoek ontvang je van ons per mail nog een enquête waarin je kan aangeven wat je van de accommodatie vond;
 • Je persoonsgegevens worden altijd veilig opgeslagen in onze database;
 • Daarnaast  worden er regelmatig door Thuiswinkel.org security checks uitgevoerd op onze website.

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
We laten je altijd weten waarvoor we  je persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. We  stellen deze gegevens nooit, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, beschikbaar aan derden, behalve:

 • Aan derden die worden ingeschakeld voor de afhandeling van je reservering.
 • Wanneer we  hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld in het geval we  hiertoe verplicht zijn in een gerechtelijke procedure;
 • Wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van jou als gebruiker van onze website, of onze eigen rechten, te beschermen.

We  behouden ons altijd het recht voor om uitvoering te geven aan  wettelijke verplichtingen die ons door overheidsinstanties worden opgelegd,  ten aanzien van jouw gebruik van onze website of door jou aan ons verstrekte of door ons verzamelde informatie.

Nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we jou willen informeren over onze aanbiedingen en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook weer kunt  afmelden. Uiteraard wordt het  abonneebestand van onze nieuwsbrief  niet aan derden verstrekt.

Veiligheid en kwaliteit

We beschermen de kwaliteit en integriteit van je persoonlijke informatie. Bovendien zijn alle verwerken die wij met jouw persoonsgegevens doen, door ons aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt er gerust op zijn dat je gegevens en anonimiteit beschermd worden door de volgende juiste technische en organisatorische maatregelen binnen onze organisatie:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Een beveiligd intern netwerk;
 • Snelle correctie van onjuistheden in je persoonlijke gegevens;
 • Samenwerking met gerenommeerde beveiligingssystemen voor online betalingen en transacties; je kunt dit o.a. zien door het slotje onderin je internet browser.

Links
Op onze website kunnen links naar andere websites van derden te vinden zijn. We  kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties wanneer je die websites bezoekt. We  raden je daarom altijd aan om het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

Wijziging van Privacy Statement
We  behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. We  adviseren je daarom om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.