Disclaimer/copyright

Disclaimer
Weekendjeweg.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Weekendjeweg.nl is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden. Reserveringen die reeds bevestigd zijn en waarvan de prijs op een kennelijke fout berust zijn niet rechtsgeldig.

Alle hotelinformatie valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Weekendjeweg.nl worden gewijzigd.

Copyright
Alle door en/of namens Weekendjeweg.nl (onderdeel van Bookit BV) en/of gelieerde ondernemingen aangeleverde gegevensdragers en uitingen en de daarop vastgelegde werken in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk en/of merkenrechtelijk en/of handelsnaamrechtelijk beschermd. (Niet) commerciële verveelvoudiging, openbaarmaking, reproductie, kopiëren, opslag, uitlenen, (door)verkopen, verhuren en dergelijke aan derden, concurrenten, klanten, consumenten, publieke en private personen en ondernemingen is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bookit BV verboden en strafbaar als misdrijf (art. 31 en 32 Auteurswet).®© Bookit B.V. 2005. Bookit respecteert de privacy van bezoekers op haar site. We dragen er zorg voor dat de informatie die je aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.